Sergio Viú, com a representant del Àrea de Nutrició y Sanitat Animal es va anar pendant els dies 13 al 16 de Setembre a les jornades “sense antibiòtics” realitzades en Francià i organitzades per el nostre partner Olmix. Olmix te una de les primeres escoles dedicades a la formació en tècnics de producció sense antibiòtics ni pesticides, solament amb el us d’algues.

Al dia següent, els participants van anar a Renes per assistir a SPACE, un dels feries mes importants relacionades amb el sector animal.