Misió

Satisfer les necessitats de les empreses del sector ramader en àrees de nutrició i sanitat animal e instal·lacions ramaderes, principalment en Aragó, Navarra y Lleida.

Tot això amb la flexibilitat necessària per cobrir les necessitats del mercat, així com reaccionar ràpidament davant les comandes dels clients.

Visió

Volem arribar a ser una empresa referent en el sector per la qualitat, gama de productes i assessorament a les nostres clients, així com per l’aportació en el desenvolupament de la comunitat local.

Cerquem benefici mutu en l’aliança amb els nostres proveïdors i clients

Valors

Les principals valors d’AGROPAL amb comportament ètic i gestió responsable y sostenible són:

  • Cap els treballadors: formació continua i autonomia.
  • Cap els clients: “transmetre confiança”
  • Cap els proveïdors: aliances i col·laboració.
  • Cap l’administració: transparència y veracitat
  • Cap la comunitat local/ societat: contribució al desenvolupament local.