POLÍTICA DE PRIVACITAT

AGROPAL, S.L. garantida com objectiu basic la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànic 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. 14/12/1999) i RD 1720/2007, de 21 de desembre pel que se aprova el Reglament de desenvolupament de la llei.

  1. Titularitat del fitxer.

AGROPAL, S.L. es el titular del fitxers als que se incorporen dades de caràcter personal, obtinguts per la prestació dels seus serveis per la gestió dels tràmits administratius i de facturació de clients i proveïdors; no sent utilitzats per finalitats diferents de aquelles per las que han sigut demanats. Així mateix, es el responsable del tractament de les mateix. Aquet fitxer es troba inscrit en el Registre de la Agencia espanyola de Protecció de Dades, tal i com exigeix la normativa de aquesta matèria.

  1. Qualitat de les dades.

Les dades de caràcter personal que formin part del fitxer de AGROPAL, S.L. son tractats i actualitzats, per que els mateixos siguin adequats i necessaris per al objectiu amb el que son demanats. AGROPAL, S.L. garantida les mesures tècniques i organitzatives necessàries per la seguretat e integritat de les dades personals que continguin, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en conte el estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos als que estiguin exposats, i que provinguin de la acció humana o del medi físic o natural.

  1. Finalitat de les dades.

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal te como finalitat la gestió administrativa, facturació i confecció de pressuposts. No seran utilitzats per finalitat diferents de aquelles per las que se va demanar.

  1. Dret de informació, rectificació, cancel·lació y oposició de dades.

El usuari podrà exercir en qualsevol moment del seu dret de accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a AGROPAL, S.L. amb domicili en Polígono Sepes Parcela 22 Nave 9, 22006 Huesca, amb C.I.F. B22309520, o a través del seu mail simmas@simmas.es. Donat el caràcter personalíssim de aquets drets, serà necessària que el afectat acrediti la seva identitat. No es revelaran dades personal a ningú tercer, salvo que el usuari otorgi consentiment o concorri a qualsevol de les suposats legals que permitent la revelació.

  1. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions que es deriven de la prestació dels serveis continguts en el portal, estan sotmetre a la legislació i la jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el RD 1720/2007 de 21 de desembre pel que se aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Uso de cookies.

Amb el objectiu de oferir a les nostres usuaris una major qualitat i personalització en els nostres serveis informem de la possibilitat del uso de cookies quan el usuari navegui por la nostra web. Una cookie es un fitxer de text que un siti web inserta en el disc dur del ordinador del usuari i que emmagatzema informació relativa dl mateix.

AGROPAL, S.L. no assumí responsabilitat alguna sobre las cookies que terceres partes aliè al nostre servei pugin instal·lar en el disc duro del seu ordenador

Per qualsevol dubte o proposta pot dirigir-se a:

AGROPAL, S.L.

Polígono Sepes Parcela 22 Nave 9, 22006 Huesca

C. I. F. B22150437

Telèfon: 974240954

Contacte: info@agropal.com