Proveïdor (requerit)

  Nom (requerit)

  Empresa (requerit)

  1. Facilitat per a contactar
  Valoració facilitat
  1234567

  2. Disposició de la comunicació
  Valoració disposició
  1234567

  3. Accessibilitat de lideres i responsables
  Valoració accessibilitat
  1234567

  4. Capacitació tècnica de les nostres persones
  Valoració capacitació
  1234567

  5. Informació requerit
  Termes d’entrega
  1234567
  Claredat
  1234567
  La informació respon a la seva consulta
  1234567

  6. Imatge corporativa que mostra Agropal a l’exterior
  Valoració de la imatge
  1234567

  7. Confidencialitat, ètica i compliment de polítiques
  Valoració confidencialitat...
  1234567

  8. Condicions de pagament
  Valoració condicions
  1234567

  9. Valoració global de la nostra empresa
  Valoració global
  1234567

  10. Propostes de Millora